Goldberg | Järna

Ytterjärna

AS PART OF THE ACCLAIMED SUMMER ACADEMY IN SWEDEN, JÄRNA FESTIVAL ACADEMY I will perform Bach’s Goldberg Variations in James Turrell’s stunning slow-art installation, Skyspace.

@ Kulturhuset i Ytterjärna, 21h

Program

J. S. Bach: The Goldberg Variations